λαυρέντης μαχαιρίτσας / ανεπίσημη σελίδα...


" στην άκρη του απείρου, στιγμούλα του ονείρου... " - τερμίτες / πόσο σε θέλω